Vertimų kainininkas

Kainos nustatomos pagal standartinį vertimo puslapį – 1600 spaudos ženklų be tarpų.

Kainos be PVM

Vertimas iš lietuvių kalbos į užsienio kalbą: Vertimas iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą:
anglų 15,00-18,00 EUR 13,00-15,00 EUR
vokiečių 15,00-18,00 EUR 15,00-18,00 EUR
prancūzų 15,00-18,00 EUR 15,00-18,00 EUR
rusų 15,00-18,00 EUR 13,00-15,00 EUR
lenkų 15,00-18,00 EUR 13,00-15,00 EUR
latvių 18,00-21,00 EUR 18,00-21,00 EUR
estų 20,00-23,00 EUR 20,00-23,00 EUR
danų 18,00-23,00 EUR 18,00-23,00 EUR
nyderlandų 23,00-26,00 EUR 23,00-26,00 EUR
švedų 20,00-26,00 EUR 20,00-26,00 EUR
norvegų 19,00-26,00 EUR 19,00-26,00 EUR
ukrainiečių 16,00-19,00 EUR 16,00-19,00 EUR
baltarusių 16,00-18,00 EUR 16,00-18,00 EUR
čekų 19,00-26,00 EUR 19,00-26,00 EUR
italų 15,00-18,00 EUR 15,00-18,00 EUR
ispanų 15,00-18,00 EUR 15,00-18,00 EUR

Skubus vertimas +10 proc. už kiekvieną puslapį (1600 spaudos ženklų be tarpų).

Vertimų tvirtinimas

Išverstas dokumentas tvirtinamas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu. Užsakovui pageidaujant, dokumentai tvirtinami notariškai. 1 psl. nuorašo paliudijimas notaro – 2,90 EUR. Vertėjo parašo paliudijimas notaro (nepriklausomai nuo puslapių skaičiaus) – 5,80 EUR.